• საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნით მოსალოდნელი ტვირთნაკადების დადგენა და ინფრასტრუქტურის „ვიწრო“ ადგილების გამოვლენა;
  • საქართველოს ნავსადგურებში საავტომობილო და სარკინიგზო საბორნე გადაზიდვების კავშირებადობის გამოვლენა;
  • საქართველოს რკინიგზაზე საკონტეინერო გადაზიდვებისა და ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობების გამოვლენა;
  • საქართველოს სამრეწველო შესაძლებლობების სატრანსპორტო ინფასტრუქტურასთან თავსებადობის კვლევა;
  • ევროპული გამოცდილების გაზიარების მაგალითზე, საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებების შემუშავება;