ურბანული საკითხები - კოტე მჭედლიშვილი, პროფესორი-საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი.

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია - კობა ღვინჯილია - ექსპერტი.

საგზაო და ეკოლოგიური უსაფრთხოება - დავით მესხიშვილი, აკადემიური დოქტორი ტრანსპორტის ინჟინერიაში; საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი.

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა და საადვოკატო მომსახურება - ნუკრი კვინიკაძე, ადვოკატი, ექსპერტი.

ტრანსპორტისა და ლოგისტიკა - პაატა ცაგარეიშვილი, დოქტორი ტრანსპორტის ინჟინერიაში.

ტვირთების გადაზიდვა და მგზავრთა გადაყვანა - ელიზბარ დარჩიაშვილი, პროფესორი-ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.